Selectare traducere

Română (România)English (United Kingdom)Deutsche SpracheFrench (Fr)

Reclame parteneri

PDF Imprimare Email

vă invită în Delta Dunării

  

şi vă informează despre :

 

 

Pădurea Letea

 

Un peisaj de poveste, o pădure ca în legendele cu zâne. Cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, formată pe grindul nisipos Letea din fâşii de pădure (hasmacuri) dezvoltate printre dunele de nisip. Mergând prin pădure treci printr-o uluitoare schimbare de peisaj, de la pădure subtropicală la deşert în numai 2-300 de metri.

În Pădurea Letea se găsesc 500 de specii de plante şi peste 3000 de specii de animale, dintre care mai mult de 2000 sunt insecte, adică peste 70% din speciile de animale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD), grindul Letea fiind considerat de specialişti drept unul din cele mai interesante medii naturale din România.
Vegetaţia este formată din stejarul de lunca (Quercus robur), stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), plopul alb (Populus alba), plopul negru (Populus nigra), frasinul de lunca (Fraxinus angustifolia), frasinul de baltă (Fraxinus pallisiae), părul (Pyrus pyraster), teiul alb (Tilia tomentosa), ulmul (Ulmus foliacea) şi foarte rar arinul negru (Alnus glutinosa), completată de un subarboret bogat (Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Evonymus europaeus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Berberis vulgaris, s.a.). Pe lângă acestea mai sunt şi plantele căţărătoare care au dat faima acestor locuri: Periploca graeca, Hedera helix, Vitis silvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba. În covorul vegetal se întâlnesc şi alte specii rare: volbura de nisip (Convolvulus persicus), brânduşa de nisip (Merendera sobolifera) şi cârcel (Ephedra dystachia).
Păsările sunt reprezentate de codalb (Haliaeetus albicilla), şoimuleţul de seară (Falco vespertinus), pupăza (Upupa epops), dumbrăveanca (Coracias garrulus), prigoria (Merops apiaster) etc. Câteva rarităţi herpetologice fac parte din aceasta faună: şopârla de nisip (Eremias arguta) şi vipera de stepă (Vipera ursinii renardi).
Pe lângă toate acestea, cei mai importanţi sunt caii sălbatici si cei sălbăticiţi. Câteva sute de cai sălbatici trăiesc în Pădurea Letea şi pe pajiştile din împrejurimi. Nu este nimic mai spectaculos decât o herghelie de cai sălbatici ce trec în galop peste dunele de nisip
În 1930, o parte a Pădurii Letea a fost pusă sub ocrotire, iar in 1938 a devenit rezervaţie naturală. În 1980, Pădurea Letea a fost declarată Rezervaţie a Biosferei, iar zece ani mai târziu a fost inclusă ca zonă strict protejată în RBDD.

. . . vă invită în

Delta Dunării !

 

Vă aşteaptăm !